VILLKOR

Din användning av denna webbplats omfattas av följande villkor. Genom att använda denna webbplats anses du ha läst och accepterat användarvillkoren.

Användning av data

PB limitless BV strävar efter att alltid tillhandahålla korrekt och aktuell information på denna webbplats. Även om informationen har sammanställts med största omsorg garanterar PB limitless BV inte informationens fullständighet, riktighet eller aktualitet. Den juridiska informationen på webbplatsen är av allmän karaktär och kan inte betraktas som en ersättning för juridisk rådgivning.

Inga rättigheter kan härledas från denna information. PB limitless BV tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av användningen av informationen eller webbplatsen, eller för eventuella funktionsfel på webbplatsen. Förhållandet mellan PB limitless BV och användaren av webbplatsen kan inte upprättas automatiskt på grundval av sändning och mottagande av information via webbplatsen eller e-post.

E-post

PB limitless BV garanterar inte att e-postmeddelanden som skickas till PB limitless BV kommer att tas emot eller behandlas (i tid), eftersom mottagandet av e-postmeddelanden i rätt tid inte kan garanteras. Säkerheten för e-posttrafik kan inte heller garanteras fullt ut på grund av de säkerhetsrisker som är inblandade. Genom att kommunicera med PB limitless BV via e-post utan kryptering eller lösenordsskydd accepterar du denna risk.

Hyperlänkar

Denna webbplats kan innehålla hyperlänkar till tredje parts webbplatser. PB limitless BV har ingen kontroll över tredje parts webbplatser och är inte ansvarig för deras tillgänglighet eller innehåll. PB limitless BV accepterar därför inget ansvar för eventuella skador som uppstår vid användning av tredje parts webbplatser.

Immateriella rättigheter

Alla publikationer och uttryck från PB limitless BV är skyddade av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Dessa publikationer och uttryck får inte reproduceras, kopieras eller på annat sätt överföras utan föregående skriftligt medgivande från PB limitless BV, förutom för personligt och icke-kommersiellt bruk.